INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (Nařízení GDPR) Vám poskytujeme
následující informace o zpracování Vašich osobních údajů:

Správce
Kontaktní údaje
Mgr. Alice Zornyshko, Masarykova 901/7, 779 00 Olomouc
telefon +420 723 570 678
Zpracováváme tyto Vaše
osobní údaje
Jméno, příjmení, adresa bydliště (doručovací adresa), telefonní
číslo, e-mailová adresa.
Účel zpracování osobních
údajů
Prodej zboží prostřednictvím e-shopu a s ním související nároky.
Právní základ zpracování
osobních údajů
Plnění kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR – potřeba identifikovat zákazníka pro účely doručení zboží, platby kupní ceny a pro účely vypořádání souvisejících nároků (vrácení zboží, reklamace).
Příjemci osobních údajů Mgr. Alice Zornyshko
Doba uložení osobních údajů Skartace dokumentů v listinné podobě je prováděna po 5 letech, výmaz z elektronického úložiště je prováděn po 5 letech.
Vaše práva jako subjektu
osobních údajů
  • Požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům;
  • Požadovat opravu osobních údajů;
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Prohlášení o ochraně
osobních údajů
Mgr. Alice Zornyshko prohlašuje, že Vaše osobní údaje považuje za důvěrné a použije je pouze k účelu uvedenému v této informaci. Vaše osobní údaje nebudou zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě, s výjimkou související s distribucí zboží či platebním stykem. Důsledně postupujeme tak, abyste neutrpěl/neutrpěla újmu na svých právech, a dbáme na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.